Aktiviteter med Norsk Lundehund -  Gå og Skovture

 Gåture

Skovtur Bognæs, Tuse Næs 6. oktober 2013

 Trylleskoven søndag den 26. maj 2013

Andelslandsbyen Nyvang - Hund og Hest 3. og 4. august   http://www.andelslandsbyen.dk/1-2012-august-2013.html

Slagelse fest uge 2006 & 2013 - sidste gang i 2013

Geelskov 11. nov. 2012